Virtuális szolgáltatások


http://mek.oszk.hu/
A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja, ahol jelenleg több, mint 6000 dokumentumot olvashatunk elektronikus formában. 


http://epa.oszk.hu/
Elektronikus Periodika Archívum Folyóiratok elektronikus formában. 


http://oszkdk.oszk.hu/search/simple
Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Könyvtára


http://www.matarka.hu/
MATARKA 
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.  http://www.europeana.eu/portal/
EUROPEANA 
Európa digitális multimédia-könyvtára, amely több, mint 2 millió dokumentumot tesz hozzáférhetővé az Európai Unió országainak nemzeti könyvtáraiból, illetve kulturális intézményeiből. http://www.odrportal.hu/web/guest  
Országos Dokumentumellátási Rendszer Mindenki számára hozzáférést biztosít a hazai könyvtárakban található dokumentumokhoz. http://nava.hu/
NAVA 
Az elektronikus médiában keletkező műsorok a nemzeti kulturális és történelmi örökség részét képezik, a nemzeti kultúra és történelem dokumentumai, ezért  megőrzésük a jövő számára, és hozzáférhetővé tételük a kutatás és az oktatás céljaira ugyanolyan fontos, mint a nyomtatványoké, a képzőművészeti alkotásoké, a filmeké és a zeneműveké. A NAVA működésének célja, hogy ezek a dokumentumok elérhetőek maradjanak. A NAVA filmjeit könyvtárunk számítógépein online megtekintheti.http://www.kepkonyvtar.hu/
Magyar Digitális képkönyvtár
E digitális képgyűjteményben az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl megtalálhatjuk még a különféle gyűjtemények magyar vagy magyar  onatkozású kódexeiből vett képeket, valamint helytörténeti fotótárak, képeslapok, plakátok és más dokumentumok képeit. http://hungaricana.hu/hu/
Hungaricana
Tartalma: Képeslapok, Könyv- és Dokumentumtár, Régi Magyar Könyvtár, Térképgyűjtemény, Kitaibel Pál Herbáriuma, a Középkori Magyarország Levéltári Forrásai, Levéltári iratgyűjtemény, Mária Terézia úrbéri tabellái, Királyi Könyvek, Urbáriumok és összeírások, Archontológia. http://libinfo.oszk.hu/
LIBINFO
Az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett szolgáltatás, melyben egy Internet-könyvtáros két munkanap múlva válaszol a feltett kérdésre. 


http://arcanum.hu/hu/adt/
Az Arcanum Digitális Tudománytár könyvtárunk számítógépein elérhető.