Álláslehetőség

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
 
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Szabó Károly Városi Könyvtár

Könyvtáros, informatikus könyvtáros
munkakör betöltésére munkatársat keres.
 
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidejű közalkalmazott jogviszony, heti 40 órás munkaidő keretben, az intézmény munkarendjének megfelelően.
Feladat: olvasószolgálat, SZIKLA 21 integrált számítógépes rendszer használata, kézműves foglalkozások tartása, kiállítások rendezésében való aktív részvétel, a helyismereti könyvtáros munkájának segítése, részt vétel az állományapasztási munkálatokban, felelős az időszaki kiadványok és a segédkönyvtári állomány raktári rendjének fenntartásáért, gondoskodik a könyvek és az időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről ill. tékázásáról vagy selejtezéséről, részt vétel a szerzeményezésben,részt vétel a városi és könyvtári rendezvényeken illetve ötleteivel elősegíti a könyvtár innovációs fejlődését.
                       
Pályázati feltételek:
  • Könyvtáros vagy/és informatikus könyvtáros felsőfokú végezettség, vagy tanári, tanító végzettség, vagy óvodapedagógus és segéd könyvtáros OKJ végzettség.
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Részletes, aláírt, dátummal ellátott, szakmai motivációs levél, amelyben nemcsak felsorolás szerint szerepelnek a munkahelyek, hanem szerepel a leendő munkahellyel kapcsolatos motiváció kifejtése min. 2000 karakterben,
  • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
  • Jó kommunikációs készség, szervezőkészség, kreativitás, precíz, pontos munkavégzés, csapatmunka, jó problémamegoldó készség.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Amit biztosítunk:
Rugalmas munkaidő, bejárási támogatás, közalkalmazotti munkaviszony, 50 %-utazási kedvezmény, pénzbeli cafetéria, tanulási-és előrelépési lehetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Részletes, fényképes, dátummal ellátott, aláírt szakmai önéletrajz,
  • az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, illetve egyéb a munkakör ellátásához kapcsolódó szakmai képesítéseket igazoló iratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A hirdetés megjelenésétől folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Juhász Nándor igazgatóhelyettes a 0653/550-044-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ) vagy e-mailen az igazgato@korosikultura.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon illetve az e-mailben feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról azok áttekintése után és annak érvényessége esetén a munkáltató dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a munkáltató fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.