A múzeum története

Az Arany János Múzeumot – Városi Múzeum néven – 1928-ban alapította Nagykőrös város képviselő-testülete Dezső Kázmér polgármester kezdeményezésére. A múzeumi gyűjtemény alapját képezte Dezső Kázmér magángyűjteménye, amelyet a leendő városi múzeum számára ajánlott fel. De a nagykőrösi múzeumügy ennél régebbi múltra tekinthet vissza. Arany János halálát követően a hálás tanítványok elkezdték gyűjteni a költő nagykőrösi tanárságának emlékeit. Az Arany család is számos értékes kéziratot és a költő pipáját ajándékozta a városnak. A Református Főgimnáziumban őrzött Arany-emlékek és más régiségek azonban a széles nyilvánosság számára nem voltak elérhetők, ugyanúgy, mint a városi múzeumi gyűjtemény, amelynek nem volt saját épülete és kiállítóhelye. Ez a kedvezőtlen helyzet 1950-ben változott meg, amikor saját épületbe költözhetett a múzeumi gyűjtemény: a volt huszárkaszárnya megmaradt főépületében nyert végleges elhelyezést. 1951-ben – Arany János Nagykőrösre kerülésének századik évfordulóján – a városi múzeum felvette Arany János nevét. Abban az évben nyílt meg a múzeum első állandó kiállítása is. A múzeum akkori vezetője dr. Balanyi Béla volt, aki régészeti feltárásokat végzett a város határában. A múzeum műemléki épülete lovassági kaszárnyának épült 1836-1838 között, klasszicista stílusban. 1848 őszén két honvéd huszárezredet toboroztak a falai között. A szabadságharc bukása után katonai méntelep működött az épületben 1945-ig.
  
A Múzeum 1962-től a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának tájmúzeuma volt, gyűjtve Nagykőrös és környékének helytörténeti, régészeti, néprajzi emlékeit, valamint az országban egyedülálló Arany János-gyűjteménnyel rendelkezik.

Az 1970-es évektől egy szakemberekből álló gárda alakult a múzeumban, akik kutatómunkájukkal, interdiszciplináris konferenciák szervezésével tudományos műhellyé tették a múzeumot. 1974-ben az addig a gimnáziumban lévő Arany János Emlékmúzeum anyaga átköltözött az egyesített városi múzeumba. Az 1993-94-ben végbement műemléki rekonstrukció során jelentősen bővült a múzeumépület és új raktárbázis is létesült. Az épület előtt 1996-ban felavatott Nagy Tanári Kar szoborcsoport Arany Jánosnak és tanártársainak, a Bor-Kalán szobor pedig a honfoglalás 1100 éves évfordulójának állít emléket. 
  
A Múzeum fenntartója 2013. január 1. óta Nagykőrös Város Önkormányzata, az intézmény a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ tagintézményeként működik Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven. 

A gyűjtemény fontos célja, hogy a látogatókkal megismertesse Arany János kultuszát, valamint a gazdag múzeumi anyagot. Ennek érdekében a városi rendezvényeken éppúgy, mint a közgyűjtemény saját rendezésében programokkal várják a szakalkalmazottak a látogatókat. Ilyen rendezvények a teljesség igénye nélkül: Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny, Szent György Napi Forgatag és Virágvásár, Múzeumok Világnapja, Régészet Napja, Múzeumok Éjszakája, Kőrösi Möggyfesztivál, Nagykőrösi Arany-Napok, Kulturális Örökség Napja, stb.