Belépődíjak

 

 

Egy kiállításra szóló jegyek 

 
Teljes árú jegy                                     
bel- és külföldi felnőtteknek
800 Ft/fő
Kedvezményes árú jegy
diákoknak és nyugdíjasoknak
400 Ft/fő
Csoportos jegy (minimum 10 fő után) 
- felnőtt csoport
- diák- és nyugdíjas csoport

400 Ft/fő
200 Ft/fő
Kombinált jegyek (Állandó + Időszaki kiállítás) 
- Teljes árú jegy
- Kedvezményes árú jegy
 

1.200 Ft/fő
600 Ft/fő
Csoportos kombinált jegy (minimum 10 fő után) 
- felnőtt csoport 
- diák- és nyugdíjas csoport
 

800 Ft/fő
400 Ft/fő
 

Látogatói fotójegy 
Kizárólag enteriőrök készítésére jogosít, az egyedi műtárgyak fotózása előzetes igazgatói engedélyhez kötött!  1.000 Ft/fő 
Mozgókép (videó, DVD) felvétel jegye                                       1.500 Ft/fő 
  
Tárlatvezetés díja 
felnőtt csoportoknak                                                                      5.000 Ft/csoport 
diák- és nyugdíjas csoportoknak                                                  2.500 Ft/csoport 
egyéneknek                                                                                      1.500 Ft/csoport 
 
Múzeumpedagógiai óra díja                                                        2.000,- Ft/óra 

  
Díjtalanul látogathatja a múzeum állandó és időszaki kiállításait  (az Európai Unió állampolgáraira is kiterjesztve): 
a./ Kiskorúak 6. életévük betöltéséig 
b./ Fogyatékos személyek, jogosultanként 1 fő kísérővel 
c./ A kulturáért felelős államtitkár által kiadott szakmai belépővel rendelkező személyek 
d./ Legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai 
e./ Közoktatásban dolgozó pedagógusok pedagógus kártyával 
f./ 70 éven felüliek 
g./ Helyi iskolás csoportok szervezetten, pedagógus kíséretéve, előre bejelentkezve 
Díjtalan a belépés Magyarország nemzeti ünnepein: március 15., augusztus 20., október 23. állampolgárságra való tekintet nélkül. 
  
Díjtalanul látogathatja a múzeum állandó kiállításait Európai Uniós állampolgár: 
Minden hónap első szombatján, amennyiben: 
a./ a 26. életévét még nem töltötte be 
b./ 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 
  
Kedvezményes (50 %-os) belépődíj fizetésével látogathatja a múzeum állandó és időszaki kiállításait Európai Uniós állampolgár: 
a./ a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig 
b./ 62 év felett 
c./ amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 
  
Megjegyzés: Az árak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak. 
  
  
Tickets to EITHER Permanent OR Temporary Exhibitions 
Full fare                                           
- Adults                                                                                                                800 Ft 
Discount fares 
- students and Senior Citizens                                                                     400 Ft 
Groups (10 persons or more) 
- groups of adults                                                                                             400 Ft 
- groups of students and senior citizens                                                   200 Ft 
  
Tickets to EVERY Exhibition 
Full fare                                                                                                              1.200 Ft 
Discount fare                                                                                                   600 Ft 
Groups (10 persons or more) 
- groups of adults                                                                                             800 Ft 
- groups of students and senior citizens                                                  400 Ft 
  
Photo card                                                                                                        1.000 Ft 
Visitors can take only general photos – pictures from single objects should be taken only with the permission of the director of the museum.                                                                       
Video ticket fare                                                                                            1.500 Ft 
  
Guided tours 
- adult groups                                                                                                   5.000 Ft 
- groups of students and senior citizens                                                  2.500 Ft 
- singles                                                                                                              1.500 Ft 
  
Education group visits (must be pre booked)                                 2.000 Ft/hour 
Free entrance for every exhibitions (also for Citizens of the European Union): 
a./ Children under age 6
b./ Persons with disabilities accompanied by one attendant each
c./ People possessing a free admission delivered by the cultural minister 
d./ Museological organizations with 400 or more members 
e./ Teachers working in the public education 
f./ People aged 70 and over 
g./ Local groups of students, attended by a teacher 
  
Free entrance on National Holidays of the Hungarian Republic: 15th March., 20th August, 23rd October
  
Free entrance for the permanent exhibition (also for Citizens of the European Union): 
On every first Saturday 
a./ people under 26 
b./ companions of people under 18 (up to 2 relatives) 
  
Discount (half price) tickets for the permanent and temporal exhibitions (also for Citizens of the European Union): 
a./ from age 6 to 26 
b./ over 62 years 
c./ escorts for two or more persons under 18 (up to 2 close relatives) 
  
Tax rate of every ticket: 27 percent.