Belépődíjak

 

 

Egy kiállításra szóló jegyek 

 
Teljes árú jegy                                     
bel- és külföldi felnőtteknek
1000 Ft/fő
Kedvezményes árú jegy
diákoknak és nyugdíjasoknak
500 Ft/fő
Csoportos jegy (minimum 10 fő után) 
- felnőtt csoport
- diák- és nyugdíjas csoport

500 Ft/fő
250 Ft/fő
Látogatói fotójegy 
Kizárólag enteriőrök készítésére jogosít, az egyedi műtárgyak
fotózása előzetes igazgatói engedélyhez kötött!  
 1.000 Ft/fő
Mozgókép (videó, DVD) felvétel jegye      1.500 Ft/fő
Tárlatvezetés díja 
Előzetes (72 órával előtte) bejelentkezés alapján
felnőtt csoportoknak                                                                 
diák- és nyugdíjas csoportoknak                                                  
egyéneknek       
 

5.000 Ft/csoport

2.500 Ft/csoport
1.500 Ft/fő
Múzeumpedagógiai óra díja     3.000,- Ft/óra
Szabadulószoba díja    1.500.-Ft/fő
 
Látogatói kedvezmények
 
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján.
Díjtalanul látogathatja a múzeum állandó és időszaki kiállításait  (az Európai Unió állampolgáraira is kiterjesztve): 
a./ Kiskorúak 6. életévük betöltéséig 
b./ Fogyatékos személyek, jogosultanként 1 fő kísérővel 
c./ A kulturáért felelős államtitkár által kiadott szakmai belépővel rendelkező személyek 
d./ Legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai 
e./ Közoktatásban dolgozó pedagógusok pedagógus kártyával 
f./ 70 éven felüliek 
g./ Helyi iskolás csoportok szervezetten, pedagógus kíséretéve, előre bejelentkezve 
Díjtalan a belépés Magyarország nemzeti ünnepein: március 15., augusztus 20., október 23. állampolgárságra való tekintet nélkül. 
  
Díjtalanul látogathatja a múzeum állandó kiállításait Európai Uniós állampolgár: 
Minden hónap második szombatján, amennyiben: 
a./ a 26. életévét még nem töltötte be 
b./ 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 
  
Kedvezményes (50 %-os) belépődíj fizetésével látogathatja a múzeum állandó és időszaki kiállításait Európai Uniós állampolgár: 
a./ a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig 
b./ 62 év felett 
c./ amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 
  
Megjegyzés: Az árak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak. 
A jegykiadás zárás előtt fél órával befejeződik!
  
  

Tickets to EITHER Permanent OR Temporary Exhibitions 

Full fare                                           
- Adults 
1.000 Ft
Discount fares 
- students and Senior Citizens  
500 Ft
Groups (10 persons or more) 
- groups of adults                                                                                      - groups of students and senior citizens 
 
500 Ft
250 Ft
Photo card    
Visitors can take only general photos – pictures from single objects
should be taken only with the permission of the director of the museum.
1.000 Ft
Video ticket fare  1.500 Ft
Guided tours 
- adult groups             
- groups of students and senior citizens                                                
- singles            

5.000Ft/group
2.500Ft/group

1.500Ft
Education group visits (must be pre booked)  3.000 Ft/hour 
Escape room 1.500Ft/person
                                                                                                           
                                                              
                                   
Free entrance for every exhibitions (also for Citizens of the European Union): 
a./ Children under age 6
b./ Persons with disabilities accompanied by one attendant each
c./ People possessing a free admission delivered by the cultural minister 
d./ Museological organizations with 400 or more members 
e./ Teachers working in the public education 
f./ People aged 70 and over 
g./ Local groups of students, attended by a teacher 
  
Free entrance on National Holidays of the Hungarian Republic: 15th March., 20th August, 23rd October
  
Free entrance for the permanent exhibition (also for Citizens of the European Union): 
On every second Saturday 
a./ people under 26 
b./ companions of people under 18 (up to 2 relatives) 
  
Discount (half price) tickets for the permanent and temporal exhibitions (also for Citizens of the European Union): 
a./ from age 6 to 26 
b./ over 62 years 
c./ escorts for two or more persons under 18 (up to 2 close relatives) 
  
Tax rate of every ticket: 27 percent.
Sale of tickets stops 30 minutes before closing time.
The prices are based on the Government Regulation 194/2000. (XI.24.) about the discounts for museum visitors.