HÁZIREND

Civilek Háza, közösségek

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (továbbiakban Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ) által működtetett Civilek Háza az előre jelzett foglalkozások céljára lefoglalt időpontban helyiségeivel, szolgáltatásaival a város közművelődési civil- és nyugdíjas szervezeteinek művelődési, társasági igényeinek kielégítése céljából rendelkezésre áll.

● Az intézményegységben minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania.

● A termeket igénybe vevő közművelődési civil- és nyugdíjas szervezetek tagjainak kötelessége betartani a házirendet, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat.

● Az intézmény használói egymás kölcsönös tiszteletben tartásával csak a közösségi kulturális jelleggel összefüggő, jogszabályt és közerkölcsöt nem sértő tevékenységet folytathatnak! Az intézményben bármilyen politikai jellegű tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! Politikai pártoknak és bármilyen jellegű politikai tevékenységet végző civil szervezeteknek nem áll módunkban termet biztosítani.

● A Civilek Háza épületét csak azok a közművelődési egyesületek, nyugdíjas csoportok, civil szervezetek használhatják, melyeknek van Együttműködési megállapodása a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központtal.

● Az intézményben a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírása alapján szigorúan TILOS A DOHÁNYZÁS!

● Az intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke. A hivatalos gondnok minden bejelentett társas esemény után átveszi a Civilek Házát, ami azt jelenti, hogy minden helységet (terem, mellékhelység, konyha, tornaterem, folyosó, közös helység) egyenként szemrevételez. A szemle végén a hivatalos gondnok állapítja meg, hogy a termek rendeltetésszerűen voltak-e használva és a kiadott termek az átvételkor kapott eredeti állapotukba lettek-e visszaállítva, vagyis tiszták, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak-e. Amennyiben a hivatalos gondnok, úgy állapítja meg, hogy a termek tisztasága nem megfelelő, abban az esetben a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 4000 Ft +Áfa (27%) takarítási díjat számláz ki az adott termet használó közösségnek, klubnak, egyesületnek stb.. Abban az esetben, ha a termet igénylő közösségek nem takarítják ki és a takarításért kért összeget sem fizetik ki, az aktuális házirend alapján ezeket a csoportokat a kulturális központ vezetője kitiltathatja a Civilek Házából. A kitiltás visszavonásig érvvényes, amelyről a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója ajánlott levélben értesíti az érintett közösséget.

● A Civilek Háza helyiségeiben tartózkodni kiskorúaknak (14 éves korig) csak felügyelettel lehet (klubvezető, tanár, tanfolyamvezető, szülő, felnőtt stb.). Az esetlegesen bekövetkező balesetekért minden esetben a kísérő személy a felelős.

● Aki az intézmény berendezéseit, tárgyait megrongálja vagy tönkreteszi, köteles az általa okozott kárt megtéríteni. Kis- és fiatalkorú esetében a felelősség a gondviselőé. 

● A gyermek- és ifjúsági csoportok vezetői felelősek az intézmény területén a házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért, illetve fokozottan figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

● Kérjük, a helyiségek használatának befejezésekor kapcsolják le a villanyt a Civilek Háza helységeiben.

● A Civilek Háza rendezvényein ittas ember nem vehet részt, és az eseményről kizárható.

● A párhuzamosan folyó programok zavartalan lebonyolítása érdekében, kérjük, figyeljenek egymás igényeire és hangoskodással ne zavarják a másik fél rendezvényeit.

● Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a kifüggesztett menekülési útvonal tábla utasításait.

● A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, ebben az esetben a hivatalos gondnok kérheti a rendőrség segítségét.

● Teremhasználati igényüket kérjük, írásban, a művelődésszervezői iroda munkatársának írásba leadni és a központi naptárba bejegyeztetni, minimum a foglalkozás előtt két héttel.

● A foglalkozás előtt és után minden esetben a Civilek Háza hivatalos gondnokának a feladata a mérőállások leolvasása (víz, villany, gáz). A Civilek Háza nyitásáról és zárásáról kizárólag a hivatalos gondnok gondoskodik. A Civilek Háza kulcsait kizárólag a hivatalos gondnok kezelheti, azokat idegen személynek semmi esetben sem adhatja ki!

●Az előzetesen lefoglalt termeket amennyiben azt társas alkalmak, családi események, évfordulók, baráti összejövetelek zenés – táncos rendezvényeire használják, a házirend szerint ezek az alkalmak minden esetben kizárólag külön engedéllyel tarthatóak és térítési díj ellenében vehetők igénybe. Az aktuális bérleti díjakról a kulturális központ művelődésszervezői irodájában adnak felvilágosítást.

●A hivatalos gondnoknak leadott, illetve a szóbeli bejelentéseket (programokat, eseményeket) nem áll módunkban elfogadni.

● A Civilek Háza vendégei az intézménybe való belépéssel jelen házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják.
 

korosikultura.hu

Hírlevél

Adatvédelmi szabályzat
Értesüljön első kézből a rendezvényeinkről, eseményeinkről!

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához. A részletes leírást megtalálja az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN.